كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

مانور زلزله نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون- اردیبهشت ماه 89
مانور زلزله نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون- اردیبهشت ماه 89
نظرات : 0
R.Tavangar

تنفس مصنوعی

(تعداد بازدید :  122519)

پيدا شد : 18 عكس در 2 صفحه. نمايش داده شد: عكس 13 از 18.

احیای قلبی ریوی CPR -روش ضدعفوني كردن با دود (1711.م)
احیای قلبی ریوی CPR -روش ضدعفوني كردن با دود (1711.م) (emdadgar)
نظرات : 0
احیای قلبی ریوی CPR -روش دميدن (1530 ميلادي)
احیای قلبی ریوی CPR -روش دميدن (1530 ميلادي) (emdadgar)
نظرات : 0
احیای قلبی ریوی CPR - روش داغ كردن
احیای قلبی ریوی CPR - روش داغ كردن (emdadgar)
نظرات : 0
احیای قلبی ریوی CPR - بكار بردن بشكه (سال 1773 .م)
احیای قلبی ریوی CPR - بكار بردن بشكه (سال 1773 .م) (emdadgar)
نظرات : 1
احیای قلبی ریوی CPR -روش الاكلنگي
احیای قلبی ریوی CPR -روش الاكلنگي (emdadgar)
نظرات : 2
احیای قلبی ریوی CPR - روش آكلن (سال1916.م)
احیای قلبی ریوی CPR - روش آكلن (سال1916.م) (emdadgar)
نظرات : 0
   

« صفحه اول  «  1  2  

تعداد عكس در هر صفحه : 

 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved