كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

تصادف زنجیره ای
تصادف زنجیره ای
نظرات : 0
emdadgar

زلزله و سونامی ژاپن 2011

(تعداد بازدید :  82382)

پيدا شد : 166 عكس در 14 صفحه. نمايش داده شد: عكس 1 از 12.

ژاپن ، سونامی بعد از زلزله
ژاپن ، سونامی بعد از زلزله (namvar)
نظرات : 0
تست راديواكتيو در زلزله ژاپن
تست راديواكتيو در زلزله ژاپن (emdadgar)
نظرات : 4
افراد مسن در کسنوما در پناهگاه موقت
افراد مسن در کسنوما در پناهگاه موقت (emdadgar)
نظرات : 0
کشیدن بنزین براي سوخت
کشیدن بنزین براي سوخت (emdadgar)
نظرات : 0
یافتن اجساد زلزله ژاپن از زير برف
یافتن اجساد زلزله ژاپن از زير برف (emdadgar)
نظرات : 0
اطلاعيه ها
اطلاعيه ها (emdadgar)
نظرات : 2
جستجو به دنبال حيات
جستجو به دنبال حيات (emdadgar)
نظرات : 0
صف انتظار و اسكان حادثه ديدگان
صف انتظار و اسكان حادثه ديدگان (emdadgar)
نظرات : 1
خسارت هاي مالي زلزله
خسارت هاي مالي زلزله (emdadgar)
نظرات : 0
ساختمان مخروبه
ساختمان مخروبه (emdadgar)
نظرات : 0
اسامي مفقودين و گم شدگان زلزله و سونامي ژاپن
اسامي مفقودين و گم شدگان زلزله و سونامي ژاپن (emdadgar)
نظرات : 0
قرنطينه و ايزوله افراد مشكوك به آلودگي راديواكتيو
قرنطينه و ايزوله افراد مشكوك به آلودگي راديواكتيو (emdadgar)
نظرات : 0

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  صفحه آخر »

تعداد عكس در هر صفحه : 

 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved