كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

سیل پاکستان
سیل پاکستان
نظرات : 0
emdadgar

 
عكس قبلي :
مانور زلزله مدارس ژاپن  
 عكس بعدي:
مانور زلزله نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون- اردیبهشت ماه 89


مانور زلزله نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون- اردیبهشت ماه 89


مانور زلزله نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون- اردیبهشت ماه 89

            

مانور زلزله نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون- اردیبهشت ماه 89
توضيحات :  
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 34961
دانلود: 191
امتياز: 1.00 (1 راي(ها))
حجم فايل: 75.8 KB
اضافه شده توسط: R.Tavangar

ارسال كننده : نظر:
سینا
ميهمان
.

خیلی خیلی خوب بود مر سی
 



 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved