كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

عكس زلزله بم
عكس زلزله بم
نظرات : 5
danesh

 
عكس قبلي :
زلزله و نشست زمين  
 عكس بعدي:
خسارات به خودروها


سونامي و تخريب ساختمان ها


سونامي و تخريب ساختمان ها

            

سونامي و تخريب ساختمان ها
توضيحات :  
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 4749
دانلود: 104
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 96.4 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved