كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

احیای قلبی ریوی CPR -روش سيلوستر ( سال 1857.م)
احیای قلبی ریوی CPR -روش سيلوستر ( سال 1857.م)
نظرات : 2
emdadgar

 
عكس قبلي :
انتقالی از بیمارستان شهرستان ها  
 عكس بعدي:
اورژانس تخصصی درپرواز


امداد هوایی در مناطق محروم


امداد هوایی در مناطق محروم

            

امداد هوایی در مناطق محروم
توضيحات :  
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 948
دانلود: 50
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: n/a
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved