كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

امدادگران شهرستان اردبیل
امدادگران شهرستان اردبیل
نظرات : 1
namvar

 
عكس قبلي :
اطفاء حریق هوایی توسط بالگرد  
 عكس بعدي:
پایگاه امداد و نجات هوایی


امداد هوایی - عبور خودرو از روی قفسه سینه مصدوم


امداد هوایی - عبور خودرو از روی قفسه سینه مصدوم

            

امداد هوایی - عبور خودرو از روی قفسه سینه مصدوم
توضيحات :  
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 2139
دانلود: 67
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: n/a
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved