كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

Bam93
Bam93
نظرات : 0
emdadgar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR -روش ضدعفوني كردن با دود (1711.م)  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR - روش داغ كردن


احیای قلبی ریوی CPR -روش دميدن (1530 ميلادي)


احیای قلبی ریوی CPR -روش دميدن (1530 ميلادي)

            

احیای قلبی ریوی CPR -روش دميدن (1530 ميلادي)
توضيحات : « پاراسلوس» اولين كسي بود كه با وسيله مخصوصي كه شبيه دَمٍ آهنگري بود هوارا به داخل ريه ي شخص مي دميد . اين روش حدود سيصد سال در سراسر اروپا مورد استفاده قرار گرفت.
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش دميدن
تاريخ :
نمايش: 7771
دانلود: 120
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 25.2 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved