كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

Bam102
Bam102
نظرات : 1
emdadgar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR - روش اسبي (سال 1812.م)  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR -روش ايسمنگر (سال1926.م)


احیای قلبی ریوی CPR -روش فرانسيس (سال1886.م)


احیای قلبی ریوی CPR -روش فرانسيس (سال1886.م)

            

احیای قلبی ریوی CPR -روش فرانسيس (سال1886.م)
توضيحات : در اين روش فرد مصدوم رابه پشت روي تكه اي چوب يا الوار خوابانده بطوريكه پائين كمر وي روي الوار قرار گيرد وسر اورا دوكمك دهنده گرفته و باهم تكان مي دادند .
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش فرانسيس
تاريخ :
نمايش: 15270
دانلود: 204
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 25.4 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved