كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

آبشار
آبشار
نظرات : 1
emdadgar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR - به حالت معكوس قرار دادن ( سال 1770.م)  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR -روش فرانسيس (سال1886.م)


احیای قلبی ریوی CPR - روش اسبي (سال 1812.م)


احیای قلبی ریوی CPR - روش اسبي (سال 1812.م)

            

احیای قلبی ریوی CPR - روش اسبي (سال 1812.م)
توضيحات : در اين روش فرد را به روي شكم روي اسب گذاشته وسپس اسب را يورتمه ميبردند . چون در اين حالت اسب ومصدوم بالا وپائين ميرفتند در نتيجه ريه ها باز وبسته مي شدند .
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش اسبي
تاريخ :
نمايش: 83903
دانلود: 206
امتياز: 5.00 (1 راي(ها))
حجم فايل: 31.8 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved