كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

بالگرد نجات
بالگرد نجات
نظرات : 0
namvar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR - روش دال ريمپل(سال1831.م)  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR -روش نيلسن(سال1935.م)


احیای قلبی ریوی CPR - روش پروچاونيك (سال1894.م)


احیای قلبی ریوی CPR - روش پروچاونيك (سال1894.م)

            

احیای قلبی ریوی CPR - روش پروچاونيك (سال1894.م)
توضيحات : در اين روش بايك دست دوپاي نوزاد را گرفته واو را وارونه كرده وبا دست ديگر به سينه هاي نوزاد فشار مي آوردند .
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش پروچاونيك
تاريخ :
نمايش: 17867
دانلود: 262
امتياز: 4.00 (1 راي(ها))
حجم فايل: 23.0 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved