كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

Bam25
Bam25
نظرات : 1
emdadgar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR -روش روسي (سال1803.م )  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR - روش پروچاونيك (سال1894.م)


احیای قلبی ریوی CPR - روش دال ريمپل(سال1831.م)


احیای قلبی ریوی CPR - روش دال ريمپل(سال1831.م)

            

احیای قلبی ریوی CPR - روش دال ريمپل(سال1831.م)
توضيحات : دراين روش يك تكه پارچه بلند به دور سينه ي مصدوم مي بستند و دو نفرِ كمك كننده آن را از دو طرف مي كشيدند و سپس آنرا رها مي كردند : كشيدن پارچه ها سبب فشار به سينه وخروج هوااز ريه ها شده وبا آزاد نمودن پارچه ها ، سينه فرد منبسط گشته وعمل دَم انجام ميگرفت .
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش دال ريمپل
تاريخ :
نمايش: 21112
دانلود: 237
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 27.0 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved