كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

امدادگران در دفاع مقدس
امدادگران در دفاع مقدس
نظرات : 0
emdadgar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR - روش شلاق زدن  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR - روش دال ريمپل(سال1831.م)


احیای قلبی ریوی CPR -روش روسي (سال1803.م )


احیای قلبی ریوی CPR -روش روسي (سال1803.م )

            

احیای قلبی ریوی CPR -روش روسي (سال1803.م )
توضيحات : در اين روش فرد را بطور افقي وصاف در زير خاك دفن نموده ، سر وقسمتي از سينه ويرا خارج از خاك قرار ميدادند و بشدت بصورت او آب مي پاشيدند
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش روسي
تاريخ :
نمايش: 17903
دانلود: 272
امتياز: 5.00 (1 راي(ها))
حجم فايل: 22.1 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved