كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

Bam83
Bam83
نظرات : 0
emdadgar

 
عكس قبلي :
ملکوت یار  
 عكس بعدي:
عاقبت چت کردن!!!


نخستين عکس اشعه ايکس


نخستين عکس اشعه ايکس

            

نخستين عکس اشعه ايکس
توضيحات : نخستين عکس اشعه ايکس گرفته شده از انسان: این عکس تصویری است از دست و حلقه ازدواج ويلهلم کنراد رونتگن.
شخصی که نخستین بار متوجه شد با اشعه ایکش ساطع شده از سیانید باریم ، می‌توان داخل بدن را مرئی کرد:
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 7635
دانلود: 98
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 8.0 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved