كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

احیای قلبی ریوی CPR - بكار بردن بشكه (سال 1773 .م)
احیای قلبی ریوی CPR - بكار بردن بشكه (سال 1773 .م)
نظرات : 1
emdadgar

 
عكس قبلي :
مانور  
 عكس بعدي:
تاریخچه


تاریخچه


تاریخچه

            

تاریخچه
توضيحات : آموزش و تمرینات امدادگران
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 3557
دانلود: 88
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 19.1 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved