عكس قبلي :
ماشین آتش نشان  
 عكس بعدي:
ارباب آتش


هلیکوپتر نجات در جنگ            

هلیکوپتر نجات در جنگ
توضيحات : شما با این هلی کوپتر باید افرادی که در دریا به کمک شما نیاز دارند را نجات دهید .
هلی کوپتر شما حاوی موشک جهت مقابله با تجهیزات نظامی دشمن نیز می باشد.
به وسیله کلید اسپیس می توانید بر روی غریق و یا دشمن قفل کرده و ماموریت خود را به انجام برسانید .
پس از پایان عملیات با قرار گرفتن بر روی کشتی حامل خود به وسیله کلید اسپیس به مرحله بعد خواهید رفت .
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 37148
دانلود: 2296
امتياز: 4.20 (54 راي(ها))
حجم فايل: 518.3 KB
اضافه شده توسط: emdadgar


 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved

م زی نی ق دیبلس3 birds dibbles2 مو ری head dibbles3 big ج خم چرخب موتور دری sonic desert despair