عكس قبلي :
بازی هوش دیبلس Dibbles2  
 عكس بعدي:
فرار از سیستم ایمنی


نجات سبزی ها The Vegetable Rescue            

نجات سبزی ها The Vegetable Rescue
توضيحات : آفت های موجود در سبزیجات را با گرز از بین ببرید
با هر کلیک جهت گرز برای از بین بردن آفات (ملخ ، کرم و ...) تغییر می کند . مواظب باشید به گیاهان و سبزیجات آسیب نرسانید.
كليد واژه: نجات, سبزی, ها, The, Vegetable, Rescue
تاريخ :
نمايش: 25956
دانلود: 936
امتياز: 3.41 (12 راي(ها))
حجم فايل: 336.9 KB
اضافه شده توسط: emdadgar


 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved

تیر ن پرپیچ سونیک big دیبلس یی ه rescue كله dibbles2 نج رچی آت عصب چرخب آموز یمن پرندگ تک